Геотермия Uponor има 2 статии/ продукти

Геотермия = Енергийна независимост

Геотермията може да се използва не само като източник на енергия за лъчисто отопление и подгряване на вода, но също така и като източник на енергия за лъчисто охлаждане с много ниски експлоатационни разходи. Геотермията може да се използва във всички видове сгради – от еднофамилни къщи до големи административни и промишлени постройки.

По време на работа на геотермалната система са необходими минимални текущи разходи, а в същото време има дълъг експлоатационен период. Въпреки, че инвестиционните разходи за геотермална система са малко по-високи от тези за конвенционалните котли и хладилни агрегати, амортизационният период е по-къс поради ниските експлоатационни разходи.

Геотермията като енергиен източник, в комбинация с лъчисти системи, е всичко-в-едно решение по отношение на комбинацията от отопление и охлаждане. Такива системи са по-ефективни и лесни за монтаж, отколкото две отделни системи за отопление и охлаждане. В допълнение, преимущество на лъчистите системи е, че използват принципа на екзергазия изразяващ се в намаляване
на работните температури за отопление и високите работни температури за охлаждане. Така термопомпата може да работи с по-висока ефективност (работен фактор), което намалява консумацията на енергия, а по този начин и операционните разходи.