Подови конвектори

Подовите конвектори на Kampmann - Германия са уреди за водно отопление и охлаждане, предназначени за вграждане в подовата замазка.